Strategisch huisvestingsplan

Het Strategisch Huisvestingsplan biedt uw organisatie een breed toekomstperspectief voor uw huisvestingsportefeuille. Het vertaalt uw strategische koers en ontwikkelingen in de context naar huisvestingsdoelen, biedt een toetsingskader voor nieuwe initiatieven, zorgt dat u proactief kunt inspelen op toekomstige planvorming en biedt u kaders voor uw eigen huisvestingsbeleid. Ook geeft dit document inzicht in de staat van uw vastgoedportefeuille en brengt het document de risico's in kaart. Vanzelfsprekend schetst het SHP de strategie om de risico's te verkleinen, biedt het een realistisch en uitvoerbaar plan voor de ontwikkelingen in de komende jaren en zal het draagvlak moeten hebben in de organisatie.