Energy academy

Meer met morgen.

Onze visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen is zichtbaar in wie we zijn, hoe we werken en wat we mede door onze manier van werken bijdragen aan verduurzaming en maatschappelijke betrokkenheid.

Met ruim 400 projecten per jaar werken wij aan diverse opgaven. Duurzaamheid is voor ons vanzelfsprekend. Vanuit diverse invalshoeken werken wij aan projecten met bewezen oplossingen en adviseren ook bij de voorlopers. Zo zijn wij betrokken geweest bij het eerste energie neutrale gebouw van Nederland, hebben wij met EnTranCe en de Energy Academy in Groningen het wereldtoneel gehaald met duurzame oplossingen en hebben wij ook geadviseerd bij Uniform Beroepen van ROC Friese Poort: het eerste circulair gecertificeerde onderwijsgebouw. Vanzelfsprekend zetten wij deze ervaringen graag bij al onze projecten in!

"Duurzaam is een vorm van logisch nadenken."

All Rights Reserved by Barbara Trienen Photography