Sport- en beweegbeleid

 
Hoe houd je maatschappelijke voorzieningen, zoals sportaccommodaties, toekomstbestendig? Hoe zorg je ervoor dat de openbare ruimte beweeg-vriendelijker wordt en aansluit bij de wensen en behoeften van de inwoners? Hoe kan sport en bewegen een grotere bijdrage leveren aan maatschappelijke doelen zoals gezondheid, participatie, re-integratie en zelfredzaamheid?

Beleid integraal vormgeven

Wij helpen u graag om deze vragen te beantwoorden en werken voor veel gemeenten aan het vormgeven van beleid. Of dit nu gaat om accommodatiebeleid, sportstimuleringsbeleid of het komen tot toekomstige beheer- en exploitatieplannen van maatschappelijke voorzieningen. Dit doen we op een integrale wijze waarbij vooral aandacht is voor de realisatie van een zo optimaal mogelijk (maatschappelijk) rendement op het gemeentelijk sportkapitaal. Denk hierbij aan de sociale en fysieke sportinfrastructuur met maatschappelijke organisaties (zoals sportverenigingen) als belangrijke participanten in de beleidsvorming.