9 december 2019

Handvatten voor het opstellen van IHP’s

Handreiking Integrale Huisvestingsplannen (IHP’s) als voorloper op wettelijke verankering

Factsheet