7 juli 2020

Is uw school al Paris Proof?

Nederlandse scholen aan de slag met verduurzaming van schoolgebouwen

svd_SO Fier_EVA_20200216-008
paris-proof

“Met de routekaart krijgen we scherp wat er nodig is om alle schoolgebouwen in Heemskerk energiezuinig, gasloos en fris te maken. Door een integrale benadering en het aansluiten bij natuurlijke momenten werken we toe naar een optimaal plan.”