23 februari 2022

Structureel meer budget nodig

voor het toekomstbestendig maken van onze schoolgebouwen

Leonardus 2

De afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar de opgave om de huisvesting van ons Primair Onderwijs (PO) en Voortgezet Onderwijs (VO) toekomstbestendig te maken. De opgave is urgent, omvangrijk en complex. De gebouwen voldoen niet meer aan de hedendaagse gebruikswaarden voor kwalitatief goed onderwijs en de verduurzamings-ambities. Onderwerpen die in de huidige Corona-crisis actueler zijn dan ooit.