6 juli 2020

Nieuw wetsvoorstel ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’

Stichten nieuwe school op basis van belangstelling en kwaliteit

Amsterdam, Hyperion