30 januari 2019

Samenvoegen van expertise in JZOC

Door het uitwisselen en samenvoegen van expertise ontstaat een optimaal aanbod.

IMG_0061-min

De gemeente Roosendaal heeft het Jeugd Zorg Onderwijs Centrum (JZOC) gerealiseerd voor het speciaal (basis) onderwijs van De Sponder en De Fakkel.

 

 

Hiermee is een belangrijke stap gezet in de samenwerking en integratie van het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in Roosendaal. Wij mochten er met veel plezier en passie aan meewerken. Bij de realisatie van dit multifunctionele gebouw hebben we nadrukkelijk gezocht naar de gemeenschappelijk deler, maar wel met behoud van eigen identiteit. Het is een gebouw uit één laag geworden, waarin het onderwijs in clusters is georganiseerd. Elk cluster heeft een eigen leerplein, entree en toegang tot een eigen buitenterrein. Hierdoor is een overzichtelijk gebouw ontstaan, waarbij de verbinding met buiten is gezocht. En dat draagt bij aan het welbevinden van deze speciale groepen leerlingen.

 

 

Wat hebben we gedaan: na de afronding van de definitiefase hebben we een integraal Programma van Eisen opgesteld met als duurzaamheidsambitie GPR 7,5/8 en PvE-FS klasse B. Om hieraan te voldoen is het JZOC onder andere aangesloten op het Smart Climate Grid van de gemeente Roosendaal.