20 juli 2021

Nieuw PvE Frisse Scholen 2021: hogere kosten, betere kwaliteit

Weet u al wat dit voor uw schoolgebouw betekent?

Contactweg (39 van 46)

Energie

De energiezuinigheid van een gebouw werd voorheen weergegeven met de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) en/of het energielabel. De energie-eisen zijn in het nieuwe PvE Frisse Scholen 2021 aangepast aan de NTA 8800 en de BENG-eisen (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) die vanaf 1 januari 2021 zijn vereist. In de tabel hiernaast zijn de nieuwe eisen per klasse weergegeven.
 
Let wel, de eisen voor een energieneutraal schoolgebouw (BENG 3 = 100%) zijn strenger dan de eisen die Klasse A Frisse Scholen vraagt.

Contactweg (39 van 46)
Gemeente Braak - Knippenberg Sleuteloverdracht 23-04-2021 Foto Dave van Hout Fotografie-75557

Licht

De eisen voor kunstlicht zijn uitgebreid met criteria voor LED-verlichting, met betrekking tot de flickerfrequentie en de kleurweergave. Voor de daglichteisen is een betere balans gezocht tussen optimale daglichttoetreding, gevelontwerpen en temperatuurbeheersing.

Geluid

Ten aanzien van het thema “Geluid” zijn er binnen het PvE 2021 aanvullende eisen opgenomen met betrekking tot:
 

  • het geluidniveau ten gevolge van installaties op een aangrenzend perceel gelegen verblijfsgebied (onder andere vanwege discussie met betrekking tot geluidsuitstraling warmtepomp);
  • de luchtgeluidisolatie tussen leslokalen en een leerplein (waarmee deze laatste ruimte nu ook ‘erkend’ wordt als onderwijsruimte).
IMG_2138_ICS_SfeerRotterdam_2021