7 juli 2020

Wettelijke eisen voor fysieke toegankelijkheid schoolgebouwen

Voldoet uw gebouw aan de wettelijke eisen?

svd_SO Fier_EVA_20200509-009
rolstoel