Onderzoek binnensport Voorst

Zijn er voldoende binnensportaccommodaties nu en in de toekomst?

sport_beleefcampus_de_braak_helmond (1)

De gemeente Voorst heeft een groot aantal binnensportvoorzieningen. Er zijn diverse signalen vanuit de gebruikers die er op duiden dat er op dit moment onvoldoende kan worden voorzien in de behoefte aan voorzieningen.

"Wat is de behoefte aan binnensportvoorzieningen nu en in de toekomst?"

Resultaten

Geleverde diensten