Businesscases gerealiseerd voor scholen

van Stichting BOOR Rotterdam

AfbeeldingBOORBC_olympiacollege

De gemeente Rotterdam werkt samen met de schoolbesturen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs aan een kwaliteitsslag voor haar onderwijshuisvesting. Als onderdeel van het IHP zijn 50 scholen benoemd die het meest toe zijn aan vernieuwing of verbetering.

Onze aanpak en geleverde resultaat

Geleverde diensten: