Een natuurlijke ontwikkeling in kindcentrum De Nieuwe Draai

Artikel uit Schooldomein©

VO-DO_Artist Impressions Fase 1 ST___1

“In het voortraject hebben de gebruikers en de opdrachtgever goed nagedacht over de visie en de verwachtingen van het nieuwe gebouw.”

120-1 - 3D Plattegronden FASE 1 ZO