IHP Rucphen

Kwaliteitsimpuls voor de schoolgebouwen in Rucphen

kaart rucphen2

De gemeente Rucphen wil graag samen met de schoolbesturen komen tot een gezamenlijke visie op onderwijshuisvesting en van daaruit de keuzes en prioritering bepalen voor de schoolgebouwen in de gemeente.

"Het plan geeft o.a. een kwaliteitsimpuls aan de gebouwen in Rucphen."

Resultaten

Geleverde diensten