Perspectief voor Alkmaarse schoolgebouwen

Een IHP voor scholen in Alkmaar

IHP alkmaar

Een aantal jaar geleden heeft de gemeente Alkmaar het Integraal Huisvestingsplan (IHP) fase 1 en fase 2 opgesteld. Na het verstrijken van beide fasetermijnen is er behoefte aan de volgende stap: het IHP 3e fase, waarin met een scope van de komende 4 jaar (2021-2025) de schoolgebouwen worden beschouwd en een aanvullend perspectief wordt gegeven. ICSadviseurs heeft de gemeente en schoolbesturen ondersteund bij het opstellen van het IHP fase 3.

"Het IHP biedt de gemeente en schoolbesturen een dynamisch beleidsperspectief, geborgd in een gedragen en transparant uit te voeren plan."

Resultaten

Geleverde diensten