Renovatie en verduurzaming Rehobothschool Geldermalsen

IMG_0335 Leerplein Rehobothschool Geldermalsen
Kleurinrichting Rehobothschool Geldermalsen

"De gezamenlijke doelstelling is de realisatie van een eigentijds, fris en uitnodigend gebouw dat in alle opzichten voldoet aan de eisen die de huidige tijd hieraan stelt."

Niet traditionele aanbesteding

Na de planvorming in juni 2021 zijn we gestart met het selecteren van het bouwteam. Het was nog niet duidelijk hoe het bouwteam zou worden ingevuld. De schetsplannen van de architect en het Programma van Eisen waren gereed en konden als handreiking worden meegegeven tijdens de selectie van de bouwpartner. Op basis hiervan is een bouwkundig aannemer geselecteerd met een aantal onderaannemers.

Verduurzaming

De Rehobothschool had voor deze renovatie en verduurzaming een levensduurverlenging van minimaal 25 jaar als uitgangspunt gesteld. Om dit te realiseren zijn onder andere dak- en vloerisolatie, geïsoleerde voorzetwanden, ledverlichting, PV-panelen en lage temperatuurverwarming toegepast. Het gebouw is geschikt gemaakt om na afschrijving van de huidige Cv-ketels naar gasloos over te gaan.

 

SUVIS

Nadat een eerste aanvraag werd afgekeurd, zijn wij aan de slag gegaan met de SUVIS subsidieregeling. Met de juiste motivatie is de tweede aanvraag goedgekeurd en kon er een goed ventilatiesysteem geplaatst worden met topkoeling en voorverwarming om zo een gezond binnenklimaat in het gebouw te hebben. Met het nieuwe ventilatiesysteem voldoet het gebouw voor de ventilatie aan Frisse Scholen klasse B.

Resultaat