Metahal voor Zuidlaren?

Scenario-onderzoek binnen- en buitensportaccommodaties Zuidlaren

Luzech_Andia_008_recadrée

Vanuit de gemeente Tynaarlo is een accommodatiebeleid ontwikkeld voor Zuidlaren. Uitgangspunt hierbij is om te komen tot toekomstbestendige sportaccommodaties (o.a. een extra sporthal, 5 gymzalen en extra sportvelden) Echter, gezien een aantal recente ontwikkelingen, zoals de sluiting van het Harens Lyceum in het dorp, is het de vraag in hoeverre de beoogde voorzieningen voor de toekomst nog reëel zijn?

“Wij wensen een gedegen onderzoek, waarbij een aantal scenario’s worden uitgewerkt om te komen tot een oplossing voor het faciliteren van de sport en het bewegingsonderwijs in Zuidlaren”

Resultaten

Geleverde diensten