Sport- en (be)leefcampus de Braak

Stadion voor BVO Helmond Sport, onderwijs, zorg, positionering in kwetsbare wijk.

sport_beleefcampus_de_braak_helmond (1)

In samenwerking met BVO Helmond Sport, de gemeente, onderwijsinstellingen, verenigingen en zorgaanbieders.

“Hoe krijgen we de sport- en beleefcampus haalbaar, zowel in investering als exploitatie en wat is een passend ontwikkelmodel?”

Resultaten