WEB_FernandoAlphenaar _ICS

Fernando
Alphenaar

Kostenadviseur/kostendeskundige

Expertises

Bouwkostenadvies, verduurzaming, oppervlakte bepalingen conform NEN 2580, kennis wet & regelgeving

gang kantoor amsterdam

‘Er zijn meerdere oplossingen mogelijk, met samenwerking ontstaat de juiste ’