WEB_NIENKEVANHULST_ICS

Nienke van
Hulst

Adviseur

Expertises

Programma’s van Eisen, Facilitair advies, Werkplekconcepten

"Het is mijn ambitie om gebouwen te creëren waar mensen prettig werken en graag verblijven met oog voor kosten, duurzaamheid en beleving."