Stijn Olthof_ICSFORWEB

Stijn Olthof

Adviseur

Expertises

Integrale Huisvestingsplannen, businesscases en (scenario) onderzoeken. Project management, zoals het begeleiden van aanbestedingen en het managen van het ontwerp – en uitvoeringsproces.

"Door samen te werken een beter, fijner en toekomstbestendig gebouw te realiseren voor de gebruiker"