Advies, beheer, eigendom en exploitatie

Voor elke accommodatie is een gedegen beheer- en exploitatiemodel essentieel. Wij ondersteunen bij het komen tot een dergelijk plan. Hierbij maken we onderscheid tussen eigendom, beheer (facilitair beheer en programmabeheer) en exploitatiemodel. In een proces met alle betrokkenen komen we tot een uitgewerkt plan waarin de afspraken zijn opgenomen. Onderdeel is de personele opbouw van de beheerorganisatie en de verrekening van daaraan verbonden kosten.