Ontwerpbegeleiding

 
Nieuwe huisvesting betekent veel voor alle betrokkenen. Het Programma van Eisen biedt een belangrijke start bij het proces van de ontwerpbegeleiding. Tijdens dit proces worden keuzes steeds concreter. In een samenspel tussen de opdrachtgever, het ontwerpteam en de toekomstige gebruikers wordt een ontwerp van grof naar fijn uitgewerkt.

Ontwerpproces in fases

 
Het ontwerpproces wordt opgedeeld in een aantal fases. Binnen iedere fase wordt beoordeeld of het ontwerp voldoet aan de vooraf gestelde eisen, ambities en kaders. Om deze reden is input van gebruikers nodig en is het belangrijk telkens te toetsen en af te stemmen of keuzes in het ontwerp functioneel ook goed aansluiten op de behoeften van de gebruikers.

Procesbegeleiding IKC De Vaart Ter Aar

Duurzaam ontwerpproces

 
Heeft u de ambitie om duurzaam of circulair te ontwerpen en bouwen? Dan werken we ook de duurzame ambities uit. Deze worden geïntegreerd en geborgd in het ontwerp en richting de realisatie. Mogelijke middelen hiertoe zijn: het ontwerpen in BIM, gebruik maken van BREEAM, GPR, MPG of WELL en/of een Madaster materiaalpaspoort.

Onze aanpak bij de ontwerpbegeleiding

 
ICSadviseurs ondersteunt u in de verschillende ontwerpfases door het ontwerp te toetsen op onder meer functionaliteit, toekomstbestendigheid en kosten. Daarnaast vervullen we een belangrijke rol in de afstemming van het ontwerp op het onderwijs en de gebruikers.

Aanvraagformulier

Meer weten? Laat dan uw gegevens achter.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.