Directievoering en toezicht

Directievoering: Vertegenwoordiging van de opdrachtgever. Bewaken van de kaders (GOTIK) van het contract zoals budget, planning en contractuele afspraken. Bijbehorende taken zijn onder andere het voorzitten van bouwvergaderingen, beoordelen van meerwerkopgaven en termijnstaten, fiatteren en het rapporteren aan de projectmanager.
Toezicht: Bewaken van de planning, kwaliteit, administratie en de veiligheid op de bouwplaats. Bijbehorende taken zijn onder andere het verzorgen van dagelijks toezicht op het werk gedurende de uitvoeringsfase en het rapporteren aan de directievoerder.