Accommodatiebeleid

Een gemeente of onderwijsinstelling beschikt over meerdere accommodaties. Het bezit van accommodaties vraagt om een strategische planning voor investeringen en het exploiteren van accommodaties. Met een accommodatiebeleid helpen we opdrachtgevers om inzicht te krijgen in de bestaande situatie en het formuleren van de gewenste situatie afgezet tegen doelen en ambities. Vervolgens ondersteunen we door een confrontatie te maken tussen beide. Op basis hiervan kunnen keuzes gemaakt worden voor de toekomstig gewenste situaties. Deze vertalen we naar concrete scenario’s inclusief investeringsprogramma voor korte, middellange en lange termijn. Uiteindelijk beschikt u als opdrachtgever over een koersdocument.