Middelbaar beroepsonderwijs

Strategie en flexibiliteit

 
Het middelbaar beroepsonderwijs (Mbo) zit vol uitdagingen en verandert snel. Het vraagt strategie en flexibiliteit om hier met onderwijshuisvesting op in te spelen. Denk alleen al aan de invloed van jaarlijks fluctuerende leerlingaantallen, het grote onderscheid tussen jeugd- en volwassenenonderwijs, snel wisselend onderwijsaanbod, crossovers, individuele leerroutes, onderwijs op afstand, samenwerking met het bedrijfsleven en praktijkonderwijs afgestemd op de behoefte uit de markt. Hoe kunt u daar als schoolbestuur op aansluiten?

Vraagstukken binnen praktijkgerichte context

ICSadviseurs helpt schoolbesturen binnen het mbo met vraagstukken die dit allemaal oproept. Wij denken met u mee over strategische huisvestingsplannen en alle bijkomende vragen. Dit kan gaan over het bepalen van een eigen visie, identiteit en strategie tot financieringsvraagstukken en selecties voor (ver-)bouw en renovatie. Wij zijn niet voor niets de grootste speler in de markt. Wij kennen de markt door en door, want wij werken dagelijks aan vraagstukken binnen de specifieke praktijkgerichte context van het mbo.

Vraagstukken waaraan we veel werken:

 

  • Reduceren van huisvestingskosten onderwijshuisvesting
  • Strategisch inspelen op groei en krimp van leerlingen en onderwijsaanbod
  • Flexibiliteit creëren in uw vastgoedportefeuille. Huren, verhuren, slopen of semipermanent bouwen? Wat is haalbaar?
  • Hoe sluit u met (flexibele) ruimtes aan op snel wisselend onderwijsaanbod en onderwijsvormen in het praktijkonderwijs?

Vraagstukken waaraan we veel werken (vervolg):

 

  • Opstellen huisvestingsnormering (m2-norm) en herijken van risico’s
  • Routekaarten verduurzaming schoolgebouwen
  • Wat is de sociale waarde van het gebouw, hoe zorgt u voor een passende en inspirerende leeromgeving en ontmoetingsplek?

 

ICSadviseurs duikt diep in uw vraag en maakt de vertaalslag naar een plan. Wij leveren altijd maatwerk.

BarbaraTR_IMG_2075ICS_DENBOSCH2020_0001_01282020