Primair onderwijs

Een sterke visie en strategie vormt de basis. Samen met u ontwikkelen wij een visie die aansluit op uw onderwijsconcept, leeromgeving, ondersteuningsbehoefte en kernwaarden. Dit vertalen wij naar een duurzaam en toekomstbestendig gebouw.

Duurzame onderwijshuisvesting

ICS is uw partner bij het opstellen en realiseren van integrale huisvestingsplannen voor primair onderwijs en (integrale) kindcentra. Een sterke visie en strategie vormt de basis. Samen met u ontwikkelen wij een visie die aansluit op uw onderwijsconcept, leeromgeving, ondersteuningsbehoefte en kernwaarden. Dit vertalen wij naar een duurzaam, toekomstbestendig gebouw. Wij begeleiden het hele proces en nemen uw kopzorgen weg. Ook de bouw of renovatie van uw schoolgebouw of kindcentrum kunnen wij begeleiden. Geen overbodige luxe, want er komt ongelooflijk veel op u af.

Elk project is uniek

Kleine scholen

We helpen schoolbesturen bij het meedenken over kleine scholenproblematiek. Wij onderzoeken samen met u wat de mogelijkheden zijn om uw school wél toekomstbestendig te maken, ook bij krimpende leerlingaantallen.
Met welke partijen in uw netwerk is samenwerking mogelijk? Waar liggen risico’s? Waar liggen mogelijkheden?
Dit betekent dat wij dilemma’s en mogelijkheden in kaart brengen. Dit leidt tot een realistisch beeld, waar u verder mee kunt. Wat dat ook is.

Bewegend leren

Vraagt u zich af hoe onderwijshuisvesting kan bijdragen aan een beweegvriendelijke omgeving in het primair onderwijs? Wij denken graag met u mee! Spel en beweging is immers een belangrijke lesvorm. Hoe kunt u bewegend leren integreren in de leeromgeving? Wat betekent dit voor uw huisvesting? Wij onderzoeken welke mogelijkheden er in uw situatie zijn en vertalen dit naar een plan voor uw gebouw. Ook begeleiden wij de bouw of renovatie. Wij stappen in waar u dat wenst en stappen pas uit als u tevreden bent.