Onderwijshuisvesting hogescholen en universiteiten

Inspelen op de constante veranderingen bij hbo-instellingen en universiteiten vraagt flexibiliteit en creativiteit. Het vraagt gedurfde keuzes om met uw onderwijshuisvesting duurzaam in te spelen op snel veranderende behoeften. Zeker in deze hybride wereld, waar blended learning de boventoon voert en traditioneel ruimtegebruik niet meer volstaat.

Gebaande paden loslaten

ICSadviseurs is uw rechterhand bij het maken van dergelijke keuzes. Wij durven het gebaande pad los te laten en kijken kritisch naar uw vraagstukken. Met onze integrale kijk zorgen wij niet alleen voor duurzaamheid op technisch (energie, klimaat, well-being) en op financieel vlak, maar vooral voor optimaal ruimtegebruik. Uw strategisch huisvestingsplan, individuele routekaart en masterplan vormen straks de basis voor een toekomstbestendige en duurzame onderwijshuisvesting. Een masterplan dat aansluit op de campusvisie. Met voldoende ruimtes en werkplekken, die niet alleen flexibel gebruikt kunnen worden, maar ook voldoen aan duurzaamheids- en energie-eisen. Het resultaat: een inspirerende leeromgeving en ontmoetingsplek, waar studenten zich thuis voelen en waar lekker gewerkt kan worden.

Creatief ruimtegebruik

De vraag van een universiteitsfaculteit is een multi-inzetbare ruimte, waar elkaar ontmoeten, hybride werken én leren samengaan. Geen traditionele aula, maar een multifunctionele ruimte die nu en in de toekomst voldoet aan de behoeften van gebruikers!
 
Wij hebben bijgedragen aan het bouwen van niet een, maar uiteindelijk vier multi-inzetbare ruimtes, die zowel voor grote als kleine groepen te gebruiken zijn. Net zo makkelijk in te zetten voor hoorcolleges, lezingen en andere events (live, hybride en online) als voor kleine werkgroepen of individuele studenten. Door af te stappen van het traditionele idee van een aula en te gaan voor flexibele (en om te bouwen) ruimte, sluiten de ruimtes nu naadloos aan op de campusvisie en onderwijsbehoeften.

U kunt een besluit nemen op basis van onze onderbouwde adviezen

ICSadviseurs is uw partner bij: