Exploitatielasten beter in beeld

Vijf jaar geleden lanceerde ICSadviseurs de benchmark exploitatielasten voor het primair onderwijs. Deze benchmark gaf inzicht in de kosten voor het onderhouden van een schoolgebouw. De impact van de overheveling van het buitenonderhoud werd daarmee onderbouwd. De afgelopen maanden is de benchmark geactualiseerd. Naast schoolgebouwen voor het primair onderwijs zijn ook de exploitatielasten van de schoolgebouwen voor het speciaal- en voortgezet onderwijs opgenomen.