Sport

Van A tot Z advies en begeleiding op accommodatiegerelateerde vraagstukken.

ICSadviseurs helpt opdrachtgevers bij het creëren van ruimte voor sport en bewegen. Van onderzoek en advies, via procesbegeleiding en exploitatieadvies tot bouwprocesmanagement en plannen voor clusteren en verbinden van sportaccommodaties en maatschappelijke voorzieningen.