Overheid

ICSadviseurs adviseert gemeenten op het gebied van huisvesting in de volle breedte. Zowel advies op het gebied van werkplekconcepten voor de eigen gemeentelijke huisvesting als ondersteuning bij het opstellen van integrale huisvestingsplannen voor vitale wijken, dorpen en buurten. Dit vraagt in alle gevallen om functioneel, technisch en ruimtelijk adequaat vastgoed. Multifunctioneel en toegankelijk voor verschillende doelgroepen. ICSadviseurs helpt bij het formuleren en implementeren van een integrale visie op de exploitatie van gebouwen.