Overheid

ICSadviseurs ondersteunt bij het opstellen van integrale huisvestingplannen voor vitale wijken, dorpen en buurten. Dat vraagt om functioneel, technisch en ruimtelijk adequaat vastgoed, multifunctioneel en toegankelijk voor verschillende doelgroepen. ICSadviseurs helpt bij het formuleren en implementeren van een integrale visie op de exploitatie van gebouwen.