ICS Academy

ICSadviseurs innoveert voortdurend in haar werk en in de ontwikkeling van haar producten en processen. Dat levert een onderscheidende mix op van Kennis, Expertise en Innovatie.

Kennis en expertise zijn pas waardevol als ze goed toegepast worden. Wij delen onze projecten en inzichten graag. Intern doen we dit door het organiseren van bureaudagen, waarbij we onze eigen adviseurs scherpen op relevante thema’s en procesontwikkelingen. Extern organiseren we regelmatig allerlei activiteiten of geven we inspirerende lezingen over prikkelende onderwerpen binnen ons vakgebied. Hieronder een greep uit ons aanbod.