Onderwijshuisvesting

Onze adviseurs leveren maatwerk bij integrale en strategische huisvestingsplannen voor onderwijs, kinderopvang en kindcentra.

Specialist in onderwijshuisvesting

Wij zijn niet voor niets marktleider in onderwijshuis-vesting. Sinds 1955 verhogen wij de (onderwijskundige) kwaliteit van onderwijshuisvesting in de breedste zin des woords. Wij begeleiden het hele proces in nauwe samenwerking met u: van eerste concept tot financiering, ontwikkeling en realisatie. Daarbij kijken wij niet alleen door de bril van schoolbesturen, maar ook van bewoners, gemeente en andere overheden. Zo maken wij ons hard voor een stevig fundament voor kinderen: een duurzaam en toekomstbestendig gebouw waar leren, leven, spelen, werken, zorgen en ontmoeten samenkomen.

Inspirerende leeromgeving

U kunt onze jarenlange kennis, ervaring en creativiteit benutten om passend onderwijs, zorg, sport en welzijn samen te brengen in duurzame huisvesting en een inspirerende leeromgeving. Niet alleen voor Primair onderwijs, Speciaal onderwijs en Voortgezet onderwijs, maar ook voor kinderopvang, multifunctionele accommodaties en (integrale) kindcentra.

Talent (11 van 74)

Verbindend partner in duurzame onderwijshuisvesting