Onderwijs

Wij streven er naar de onderwijskundige kwaliteit van onderwijshuisvesting te verbeteren. Samen met medewerkers, leerlingen en andere partners in het onderwijs werken we aan visies voor de toekomst en formuleren we uitgangspunten voor goede, slimme en duurzame gebouwen.

We zijn marktleider binnen de verschillende onderwijstypen en adviseren in het maken van de beste keuze voor een gebouw: passend bij de omgeving en geschikt voor de gebruikers.

Sorteer op type onderwijs

  • Alle types

  • Beroepsonderwijs

  • Hoger onderwijs

  • Overheid

  • Primair onderwijs

  • Speciaal onderwijs

  • Sport

  • Voortgezet onderwijs

  • Wetenschappelijk onderwijs