onderwijs-energy-adademy-europe-05-3 680x780

Samen werken aan duurzaamheid

Onze visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen is zichtbaar in wie we zijn, hoe we werken en wat we mede door onze manier van werken bijdragen aan verduurzaming en maatschappelijke betrokkenheid.

Als huisvestingsadviseur heeft ICSadviseurs sinds 1955 een sterke affiniteit met maatschappelijk vastgoed. We zien duurzaamheid als noodzakelijke component om maatschappelijk vastgoed te doen slagen.

Onze duurzame pijlers richten zich naast de energie en grondstoffentransitie ook op gezonde gebouwen, een natuurinclusieve leefomgeving en het aangaan en behouden van sociale netwerken. We vinden dat een gebouw optimaal moet voldoen aan de gebruikerswensen. Als het gebouw niet naar wens presteert en voldoet, is het allesbehalve duurzaam.

onderwijs-energy-adademy-europe-05-3 680x780