Duurzaamheidsvisie en ambitie

Wij adviseren bij het ontwikkelen van huisvestingsopgaven op basis van uw visie op duurzaamheid. Gebruikers en andere betrokkenen nemen we mee in het maken van de vertaling van deze visie naar toekomstgerichte huisvestingsdoelen. Gezamenlijk vertalen we de visie op duurzaamheid naar ambities die richting geven aan het komen tot toekomstbestendig vastgoed. De ambitie op duurzaamheid biedt houvast gedurende het gehele proces.