26 april 2019

ICSadviseurs ondersteunt sportakkoorden

De overheid stelt budget beschikbaar om sporten voor iedere Nederlander te stimuleren.

All Rights Reserved by Barbara Trienen Photography

Om lokale sportakkoorden te stimuleren, wordt er de komende drie jaar 30 miljoen euro geïnvesteerd. Vanaf volgende week kan iedere gemeente 15.000 euro aanvragen om een sportformateur aan te stellen. Het doel is dat lokale partijen bij elkaar om tafel zitten om samen tot een lokaal sportakkoord te komen.

ICSadviseurs weet als geen ander hoe het is om samenwerkingen tussen scholen, gemeenten en sportverenigingen te organiseren. Het creëren van ruimte(n) binnen onderwijs of gemeenten waar sport en bewegen steeds meer onderdeel van worden. Dat is waar wij met opdrachtgevers aan werken. Als onafhankelijk adviseur maken wij ons hard voor samenhang en commitment.