29 januari 2020

Kindcentrum Haarzicht

viert haar officiële opening

IMG_2299
IMG_2318

Een bijzondere locatie
Haarzicht is een gebied met een hoge archeologische waarde. Het kindcentrum is gebouwd op historische grond die resten bevat uit de IJzertijd, de Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen. De speellokalen liggen verdiept ten opzichte van de rest van het gebouw. Tijdens het uitgraven hebben leerlingen van de school geholpen met het opgraven en veiligstellen van archeologische vondsten. De rest van het gebouw is verhoogd aangelegd ter bescherming van de archeologische grond onder het kindcentrum. De archeologie die de plek kenmerkt wordt ook weerspiegeld in het kunstwerk op het speelterrein. De golven verwijzen naar de vroegere loop van de Rijn, de noordelijke grens van het Romeinse rijk.

IMG_2318