22 februari 2019

Op weg naar een stedelijk IHP

Afgelopen woensdag was de aftrap voor het stadsbrede IHP van de gemeente Den Haag.

IHP Den Haag780

Na een welkomstwoord van Wethouder Bruines, werden de uitgangspunten samen met de 31 schoolbesturen scherp gesteld.

 

 

De komende tijd ondersteunt ICSadviseurs de gemeente en schoolbesturen bij het verder in kaart brengen van de huidige staat van de gebouwen. Dit betreft de gebouwen van het basisonderwijs in 4 stadsdelen en het speciaal onderwijs in de gehele gemeente. Waarna we met elkaar voorstellen voor de toekomst willen ontwikkelen.