22 september 2020

Paris Proof Commitment

duurzaamheid-energy-academy-19 680x780

Ons Paris Proof Commitment

 

1. Ambitie
Als adviseurs willen we u graag helpen om een zo duurzaam mogelijk gebouw te realiseren. Wij doen dat aan de hand van vijf pijlers van duurzaamheid (gebruikswaarde, grondstoffen, energie, natuurinclusief, gezondheid) om zo samen gebouwen met een positieve impact én echte toekomstwaarde te maken.

 

 

2. Transparant
Wij delen graag onze eigen interne progressie maar hebben veel meer impact bij onze klanten! De milieu-impact van keuzes in uw vastgoed maken wij richting u inzichtelijk. Daarnaast zorgen we voor een overkoepelend beeld van de impact via het vastgoed van klanten en gaan we dat jaarlijks delen.

 

 

3. Realiseer
We gaan de vijf pijlers van duurzaamheid in onze producten en diensten integreren, zodat het een vanzelfsprekend onderdeel wordt dat u terugziet in onze adviezen. Daarnaast houden we onze interne bedrijfsvoering tegen het licht om daar ook onze milieu-impact te minimaliseren en het restant te compenseren.

 

 

4. Monitor
De totale (energie)consumptie van onze eigen organisatie brengen we jaarlijks in beeld. Daarnaast gaan we een indicatie geven van de positieve impact die we op de (energie)consumptie realiseren bij onze klanten.

 

 

5. Promoot
Als marktleider willen we u inspireren en informeren in onze adviestrajecten over de mogelijkheden die u kunt aangrijpen om een duurzamere leer- werk- of zorgomgeving te maken. We sturen van ambitie tot aanbesteding op duurzame kwaliteit en dus de toekomstwaarde van gebouwen.

duurzaamheid-energy-academy-19 680x780

Wilt u meer weten over onze Paris Proof Commitment?