IHP Maastricht

Meerjaren perspectief voor PO en SO Kindcentra

kaartje2

De gemeente Maastricht wil graag samen met de schoolbesturen en opvangorganisaties komen tot een gezamenlijke visie op onderwijshuisvesting en van daaruit de keuzes en prioritering bepalen voor de gebouwen in de gemeente.

Kaartje tbv ihp

"Het plan biedt gemeente en schoolbesturen een meerjaren perspectief. Het stelt hen in staat om een integrale en financieel weloverwogen afweging te maken ten aanzien van onderwijshuisvesting."

Resultaten

Geleverde diensten