IHP Meierijstad

Meerjaren perspectief in Meierijstad!

ihp meierijstad

De gemeente Meierijstad wil samen met schoolbesturen (PO en VO) en kinderopvangorganisatie komen tot een IHP voor de periode 2022-2037. Het IHP is een strategisch en dynamisch koersdocument dat inzicht geeft in de behoefte aan onderwijs- en opvangvoorzieningen in het PO en VO voor de komende 16 jaar. Het bepaalt – op basis van visie en ambities, gerichte analyse, scenariovorming, prioritering, oplossingsrichting en financiële vertaling – de kaders waarbinnen de gemeente Meierijstad, de schoolbesturen en kinderopvanginstelling investeren in passende, duurzame en toekomstbestendige huisvesting voor onderwijs en opvang.

ihp meierijstad

In een intensief, constructief en gezamenlijk proces met de gemeente, schoolbesturen en opvang hebben wij het IHP-traject in goede banen geleid.
 
Het proces is opgedeeld in vijf fasen:

 

  • Visiefase: in de visiefase haalden we de gezamenlijke visie op onderwijshuisvesting op. We vertaalden deze visie naar concrete afspraken en spelregels voor de uitvoering.
  •  

  • Inventarisatiefase: de actuele kwaliteit en prestatie(s) van ieder schoolgebouw brachten we in beeld op zogenaamde factsheets.
  • Planvorming: in deze fase kwamen we gezamenlijk tot plannen. In diverse interactieve sessies werkten we stapsgewijs toe naar mogelijke oplossingsrichtingen.
  •  

  • Financiën: in deze fase zijn de scenario’s financieel vertaald en vond afstemming met de gemeente plaats over uitvoerbaarheid van de scenario’s.
  •  

  • Rapportage: in de laatste fase verwerkten we alle opgehaalde informatie in een overzichtelijke en beeldende rapportage, op basis waarvan besluitvormers goed in staat zijn keuzes te maken en consequenties daarvan te overzien.

"Het plan biedt gemeente en schoolbesturen een meerjaren perspectief. Het stelt in staat om integrale en financieel weloverwogen afweging te maken ten aanzien van onderwijshuisvesting."

Resultaten

Geleverde diensten