Uitvoeringsplan voor IHP Heemskerk

Een helder perspectief voor de komende jaren!

otterkolken dis 1

Na afronding van het IHP Heemskerk heeft de gemeenteraad de plannen die staan omschreven in het IHP aangenomen. Financiële dekking voor de uitvoering van de plannen dient echter gevonden te worden in de perspectiefnota. Zodoende heeft ICSadviseurs gezamenlijk met de schoolbesturen en gemeente Heemskerk een uitvoeringsplan IHP opgesteld.

"Voor het vinden van financiële dekking is het van belang een goed beeld te vormen van de landelijke en lokale ontwikkelingen die continue van invloed zijn op de onderwijshuisvesting. "

Resultaten

Geleverde diensten