MuldersMarloes_ICS_

Marloes
Mulders

(Project)secretaresse & Tenderassistente

Expertises

Redigeren, plannen en organiseren, coördinatie van tenders

"Ik kijk altijd naar wat er wél mogelijk is."