Handboek ‘Kostenefficiënt scholen bouwen’

Een handleiding voor bestuur, directie en medewerkers van scholen voor wie het bouwen van een schoolgebouw geen dagelijkse taak is. Dat is het handboek ‘Kostenefficiënt scholen bouwen’ dat ICSadviseurs in opdracht van de Vlaamse regering heeft opgesteld. De focus ligt op kostenefficiënt bouwen om onnodige uitgaven te voorkomen en de financiële middelen ten goede te laten komen aan de kwaliteit van leeromgevingen.

Tips en suggesties
De onderwerpen zijn gebundeld rond vier thema’s die het bouwproces volgen:

 

  • Voorbereiden
  • Ontwerpen
  • Bouwen
  • Gebruiken

 

Voor een aantal veelvoorkomende thema’s worden in grote lijnen de kosteneffecten in beeld gebracht, met als doel het keuzeproces te ondersteunen. Uiteraard mag de aandacht voor kostenefficiëntie nooit leiden tot compromissen rond veiligheid en gezondheid van leerlingen, personeel en andere gebruikers van de schoolinfrastructuur.

"Het is vaak nuttig te kunnen teruggrijpen naar een leidraad of handleiding vanaf de vroegste fase van een bouwproject tot de gebruiksfase."

Masterplan
Het handboek is onderdeel van een geïntegreerd totaalplan dat AGION (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) in opdracht van de Vlaamse regering heeft ontwikkeld. Het plan bevat een duidelijke beleidsvisie en een concreet actieplan voor de aanpak van schoolgebouwen in Vlaanderen en Brussel. De Vlaamse regering heeft het inmiddels vastgesteld. Het sensibiliseren en stimuleren van schoolbesturen over kostenefficiëntie is een onderdeel van de afspraken rond het masterplan.

Downloaden
Na een selectie van verschillende kandidaten is ICSadviseurs gevraagd dit handboek op te stellen. De ruime ervaring bij het streven naar kwalitatief goede leeromgevingen binnen strakke kostenkaders plus de gerichtheid op het versterken van de opdrachtgeversrol waren redenen om voor ICS te kiezen.

 

Het handboek ‘Kostenefficiënt scholen bouwen’ kunt u hier inzien en downloaden.

"Bepaalde tips of suggesties lijken misschien zeer evident, maar bij de realisatie van een schoolgebouw komt heel wat kijken"