Velics

Welkom bij ons Voedselbos met Educatief doel in de Lopikerwaard van ICS , oftewel Velics!
Op 1 juni 2023 is ons voedselbos Velics officieel geopend. Vanaf augustus 2022 zijn wij bezig een boomgaard in Lopik om te toveren tot een voedselbos.

Aanleiding reduceren van de ecologische voetafdruk met een eigen voedselbos

De ICS Ruimteregie Groep werkt sinds een aantal jaren CO2 neutraal. Dit doen we door actief onze eigen uitstoot te beperken. Onder meer met een inkoopbeleid die inzet op circulaire producten en een elektrisch wagenpark. Daarnaast participeren we in diverse initiatieven gericht op het tegengaan van klimaatverandering en is duurzaamheid diep verankerd in onze advisering aan opdrachtgevers.

Met dit beleid hebben we onze uitstoot de afgelopen jaren fors weten te reduceren. Desondanks blijft er per saldo een CO2 uitstoot bestaan. Jaarlijks brengen we onze footprint in kaart en compenseren we de resterende uitstoot door bij te dragen aan gecertificeerde projecten via Trees for All. Met de realisatie van het voedselbos zetten we een stap verder en gaat de wens in vervulling om zelf onze eigen CO2 uitstoot te compenseren.

De locatie

In het buitengebied van Lopik ontstond een unieke kans om een stuk grond aan te kopen. De gemeente en de Stichting Duurzaam Lopikerwaard waren al enige tijd met plannen voor een voedselbos op deze locatie bezig. Omdat deze organisaties de eigen plannen niet voor elkaar kregen, kwam het kavel op de markt en konden we het kavel verwerven. Het stuk grond van circa 3 hectare is gelegen tussen Lopik en de Lek in een prachtige omgeving. In korte tijd is er het nodige onderzoek gedaan naar de mogelijkheden op deze locatie en hebben de Stichting Duurzaam Lopikerwaard en de gemeente zich waardevolle partners getoond.

Transformatie

De plannen om de huidige boomgaard te transformeren tot een voedselbos zijn inmiddels concreet in voorbereiding. Het ligt vlakbij een klein natuurgebied waarmee getracht zal worden een koppeling te maken voor de biodiversiteit. De locatie is al jaren in gebruik als boomgaard en momenteel staan er 7 soorten appelbomen en perenbomen. Een deel van de bestaande fruitbomen kan worden behouden, daarnaast komt er een breed assortiment aan andere voedselproducerende bomen, planten en struiken.

Op langere termijn wil de organisatie het bos gaan gebruiken voor (kleine) bijeenkomsten, zodat de locatie naast duurzame ook voor educatieve doeleinden kan worden ingezet. Voorzieningen hiervoor zullen helemaal off-grid (zelfvoorzienend) zijn.

Meerwaarde voor klimaat en onze opdrachtgevers

Door een opdracht bij één van de merken binnen de ICS Ruimteregie Groep neer te leggen, weten opdrachtgevers dat zij duurzaam en CO2 neutraal inkopen. Daarnaast draagt een voedselbos bij aan bio-diversiteit, draagt het bij aan een goede luchtkwaliteit en gunstige stikstofkringloop, past het in een omgeving die hittestress voorkomt en draagt het met diversiteit in vegetatie bij aan klimaatadaptatie. Daarnaast stelt ICSadviseurs het bos graag open voor educatieve doeleinden.