Bewegend leren en leren bewegen

Onder bewegend leren wordt verstaan het fysiek bewegen in de klas tijdens of naast cognitieve leeractiviteiten. Ook bewegingsactiviteiten buiten de school die gekoppeld zijn aan leren, vallen hieronder.

Kinderen bewegen te weinig

Bewegen is goed en vooral leuk! Voor iedereen, en dus ook voor schoolgaande kinderen. Bovendien bewegen kinderen van nature graag en zijn ze gemáákt om te bewegen, maar onderzoek wijst uit dat kinderen meer dan zeven uur per dag zitten; thuis en in de klas. Dit kan anders en u kunt als school hieraan óók een bijdrage leveren.

ValoClimb_Climball_1 (1)
ValoClimb_Climball_1 (1)

Beweegarmoede en motorische achterstand

Het is erg belangrijk om bewegend leren en leren bewegen te integreren in het onderwijs en het gebouw. De huidige omgeving is vaak beweegonvriendelijk en stimuleert niet om te bewegen. Motorische vaardigheden van kinderen, zoals een bal vangen en balanceren, nemen af ten opzichte van tien jaar geleden. Door te eenzijdig bewegen ontwikkelen kinderen zich onvoldoende in de grondvormen van bewegen. Dit brengt later een verhoogde kans op overgewicht, obesitas en hart- en vaatziekten met zich mee.

Bewegend leren in de praktijk

Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen zich beter kunnen concentreren door bewegen en leren af te wisselen of zelfs te combineren. Het leidt uiteindelijk tot betere schoolprestaties en heeft een positief effect op zelfvertrouwen, zelfbeeld en sociaal gedrag van kinderen.

Op laagdrempelige wijze is deze vorm van bewegen en leren al te integreren in het onderwijs en gebouw. Denk aan skippyballen in de klas of trappen bestikkeren met de tafels. Op de lange termijn is het van belang om bewegend leren en leren bewegen in een gedegen plan zowel binnen als buiten het schoolgebouw te integreren.

ValoClimb_Climball_1 (1)

Aan de slag met bewegend leren?

ICSadviseurs begeleidt het proces waarin een visie op bewegend leren en leren bewegen wordt ontwikkeld. We vertalen deze visie naar mogelijkheden voor verbetering van hardware (gebouw, buitenruimte, gebied) en software (onderwijs en activiteiten). Dit vertaalt zich dan vervolgens in een huisvestingsplan/Programma van Eisen voor uw school. Waarbij we vervolgens ook begeleiding kunnen bieden bij de implementatie van dit plan.
In onze werkwijze betrekken wij in interactieve sessies zowel directie, leerkrachten als ook leerlingen en kijken we gezamenlijk hoe we het graag anders willen zien.

ValoClimb_Climball_1 (1)