Haalbaarheidsonderzoek

Verkennen van de haalbaarheid van een nieuw project is een belangrijke eerste stap. Afhankelijk van de aard en context van een opgave kan het accent van een haalbaarheidsstudie flink verschillen. De adviseurs van ICS benaderen haalbaarheidsstudies vanuit verschillende invalshoeken: zo kijken we of een project financieel, technisch en functioneel haalbaar is, of deze bijvoorbeeld in termen van planning en procedures haalbaar is, of er juridische beperkingen zijn en of er draagvlak voor (te vinden) is onder medewerkers, de politiek, publieke opinie, ouders en andere stakeholders.