Architectenselectie

De keuze van de juiste architect vereist een zorgvuldig proces, waarin de balans wordt gezocht tussen objectieve en subjectieve criteria. ICSadviseurs onderscheidt zich met een aanpak waarbij veel aandacht bestaat voor de juiste match tussen de opdrachtgever, de architect en de ontwerpopgave. De administratieve last wordt teruggebracht tot de hoogstnoodzakelijke informatie met als doel rechtszekerheid te verkrijgen over het bureau. Bij de selectie wordt met nadruk ingezet op de kernkwaliteiten van de architecten: verbeelden en visualiseren van de vragen vanuit de opdrachtgever en op samenwerking: een vlot werkend en elkaar respecterend team staat borg voor kwaliteit en werkplezier.