Doordecentralisatie

Eén van de mogelijkheden om taken en verantwoordelijkheden anders in te richten is het kiezen voor doordecentralisatie. Dit vraagt een zorgvuldig proces waarin de bestaande situatie, de gewenste situatie en de bestaande rollen en verantwoordelijkheden in beeld gebracht worden.

Procesaanpak door-decentralisatie

Betrokkenen worden begeleid om na te denken over op welke aspecten de doordecentralisatie van toepassing is. Uiteindelijk volgt daar een invulling/model op maat uit. Dit model werken we uit in praktische afspraken, beleidsafspraken en financiële onderbouwing. Ook kunnen we de juridische borging van de afspraken verzorgen en begeleiding tijdens de eerste implementatieperiode.