5 oktober 2020

Hoe zet u de subsidie in om uw schoolgebouw te verduurzamen?

Extra geld beschikbaar voor de Regeling ‘specifieke uitkering doorbouwplan scholen’ (SUDS)

duurzaamheid-energy-academy-19 680x780

Wat kunnen scholen op korte termijn doen?
Mocht u als school nog niet een QuickScan hebben gedaan, dan is het allereerst verstandig om de stand van zaken in kaart te brengen en wat u kan doen om aan het bouwbesluit te voldoen. Een opname van het ventilatiesysteem, evenals het meten van de CO2-concentratie in uw gebouw, geeft uw houvast om na te denken over de vervolgstappen.

 
Wat kunnen gemeenten op korte termijn doen?
Bereid uw aanvragen met betrekking tot de subsidie voor. Bedenk welke scholen het meeste baat hebben bij en aanspraak maken op de aangekondigde subsidie. Informeer uw schoolbesturen en ga met elkaar in overleg.